fot. mo-Corydalis_clava_3 (553×400) — copyright © by Błażej Gierczyk
bulwa w przekroju; pusta w środku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Corydalis cava

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.04.2004,  
copyright © by Błażej Gierczyk