fot. 110108-6319 (792×649) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swK_1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium album siewka (rozwój komosy białej)

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

młoda roślina; 2010
copyright © by Marek Snowarski