fot. bg-Carlina_onopordifolia9 (758×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma
copyright © by Błażej Gierczyk