fot. bg-Carlina_onopordifolia9 — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma · copyright © by Błażej Gierczyk