fot. ms-carlina_onopordifolia2 — copyright © by Mariusz Siemiński
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carlina onopordifolia

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.09.1997, Pińczów · copyright © by Mariusz Siemiński