fot. bg-Carlina_onopordifolia4_1 (880×530) — copyright © by Błażej Gierczyk
listki okrywy koszyczka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma
copyright © by Błażej Gierczyk