fot. bg-Carlina_onopordifolia8 (786×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój - w tle widoczne liście osobników płonnych
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.08.2007, rez. Stawska Góra k. Chełma
copyright © by Błażej Gierczyk