fot. bg-Campanula_bohemica_bohemica (640×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój; endemit
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula bohemica ssp. bohemica

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.08.2004, Karkonosze
copyright © by Błażej Gierczyk