fot. mml-Campanula_bohemica_K._Lomniczki_v2 (457×866) — copyright © by Marek Malicki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula bohemica ssp. bohemica (dzwonek karkonoski)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.07.2011, Kocioł Łomniczki
copyright © by Marek Malicki