fot. bl-f238-F1000001 (579×420) — copyright © by Barbara Łotocka
liście u nasady pędu
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula rotundifolia

on This page when logged in
you will see 2.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2003
copyright © by Barbara Łotocka