atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Elymo-Ammophiletum Br.-Bl. et De Leeuw 1936

zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej

niehalofilne zbiorowisko wysokich traw na wydmach białych Pobrzeża Bałtyku; odpowiada siedlisku „nadmorskie wydmy białe (2120)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Elymo-Ammophiletum arenariae
02.06.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Elymo-Ammophiletum arenariae
Elymo-Ammophiletum arenariae
Elymo-Ammophiletum arenariae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Elymo-Ammophiletum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Elymo-Ammophiletum — w Polsce ≡ ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Elymo-Ammophiletum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Ammophilion borealis

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Ammophiletalia ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Ammophiletea (pionierskie zbiorowiska wydm nadmorskich)