atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeaeHilitzer 1932

podgórska dąbrowa acidofilna
Luzulo-Quercetum petraeaePass. 1953 em. Neuh. et Neuh. 1967
w drzewostanie dominantem jest dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji