atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae Hilitzer 1932

podgórska dąbrowa acidofilna
Luzulo-Quercetum petraeae Pass. 1953 em. Neuh. et Neuh. 1967

w drzewostanie dominantem jest dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)