atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

zbiorowiska zmiennowilgotne na glebach oglejonych; runo trawiasto-zielne z nielicznymi krzewinkami

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające grupy zespołów (D GrAss.) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych

  Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris (podgórski acidofilny las wilgotny)