atlas-roslin.pl

(rząd) O.Quercetalia roborisR. Tx. 1931[14][229][7] [🔉 kwer·ce·ta·li·a ro·bo·ris]

kwaśne dąbrowy
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; żółte tło - częściej notowane
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Quercetalia roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Quercetalia roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Quercetalia roboris

🔵 All.Quercion robori-petraeae - dąbrowy acydofilne * - dąbrowy acydofilne
🔵 grAss.dąbrowy niżowe na glebach wilgotnych i mokrych
🔵 Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris - pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy - pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy
🔵 Ass.Molinio (caeruleae)-Quercetum roboris - środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny - środkowoeuropejski acidofilny las wilgotny
🔵 grAss.dąbrowy niżowe na glebach świeżych
🔵 Ass.Fago-Quercetum petraeae - pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy - pomorski (acidofilny) las bukowo-dębowy
🔵 Ass.Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae - środkowoeuropejski acidofilny las dębowy * - środkowoeuropejski acidofilny las dębowy
🔵 grAss.dąbrowy podgórskie na glebach oglejonych
🔵 Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris - podgórski acidofilny las wilgotny - podgórski acidofilny las wilgotny
🔵 grAss.dąbrowy podgórskie na glebach świeżych
🔵 Ass.Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae - podgórska dąbrowa acidofilna - podgórska dąbrowa acidofilna
🔵 zgr.[Fago-Quercetum petraeae, Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae, Molinio arundinaceae-Quercetum roboris, Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae]
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji