atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris R. Tx. 1930

pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy
Betulo-Quercetum anonim · Periclymeno-Quercetum pteridetosum Piotrowska 1960 · Querco roboris-Betuletum R. Tx. 1937

drzewostan dębowy

Betulo pendulae-Quercetum roboris
19.08.2004 copyright © by Piotr Sikorski
Betulo pendulae-Quercetum roboris

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)