atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roborisR. Tx. 1930

pomorski (acidofilny) las brzozowo-dębowy
Betulo-Quercetumanonim · Periclymeno-Quercetum pteridetosumPiotrowska 1960 · Querco roboris-BetuletumR. Tx. 1937
drzewostan dębowy
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Betulo pendulae-Quercetum roboris
Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris
Betulo pendulae-Quercetum roboris
Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Betulo pendulae-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji