atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pruno-LigustretumR.Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970

zarośla ligustru i tarniny
Ligustro-PrunetumR.Tx. 1952
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Pruno-Ligustretum
XL
Pruno-Ligustretum
Pruno-Ligustretum

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pruno-Ligustretum — liczne gatunki przechodzące z Festuco-Brometea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pruno-Ligustretum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji