atlas-roslin.pl

(związek) All.Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950

ciepłolubne zarośla (ciepłolubne zarośla kolczastych krzewów)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Berberidion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Berberidion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Berberidion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)