atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei(Kais. 1930) Pass. (1957) 1962

zarośla derenia świdwy
Pruno-CrataegetumHueck 1931
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Rhamno-Cornetum sanguinei
XL
Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rhamno-Cornetum sanguinei

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Prunetalia spinosae (ciepłolubne krzewiaste zb. okrajkowe) ⇒ ChCl.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji