atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae (Br.-Bl. et De Leeuw 1936) R.Tx. 1937

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hippophao-Salicetum arenariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)