atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n.inv. Wittig 1976

zarośla tarninowe (czyżnie)
Carpino-Prunetum R. Tx. (1928) 1952 p.p., non Pruno spinosae-Crataegetum Hueck 1931
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae
22.09.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Rubo fruticosi-Prunetum spinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)