atlas-roslin.pl

(związek) All.Prunion fruticosae R.Tx. 1952

Prunetalia spinosae Prunetalia spinosae Prunetalia spinosae Prunetalia spinosaePrunetalia spinosaeBerberidion (ciepłolubne zarośla)Salicion arenariae (zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich)
Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata)
26.04.2011 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Prunion fruticosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Prunion fruticosae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Prunion fruticosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)