Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

krzywoszczeć przywłoka
na stronie — znaleziska