Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Loeske

nibyjętniczek błyszczący