Bryum rubens Mitt.

prątnik czerwonawy
na stronie — znaleziska
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)
poł-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)
XL
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)
XL
Bryum rubens (prątnik czerwonawy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.15.jmak - Bryum rubens (prątnik czerwonawy); poł-zach. Niemcy
jmak.15
leg. Jarosław Makowski
/poł-zach. Niemcy/ #10