Fissidens taxifolius Hedw.

skrzydlik cisolistny
na stronie — występowanie · znaleziska
Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny)
Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny)
Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny)
Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny)

występowanie

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.65.jmak - Fissidens taxifolius (skrzydlik cisolistny); poł.-zach. Niemcy
jmak.65
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #9