Lunularia cruciata (L.) Lindb.

księżyczka krzyżowa
na stronie — znaleziska