atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Thuja occidentalis L. ‘Bablin’ [🔉 tu·ja ok·ci·den·ta·lis]

żywotnik zachodni ‘Bablin’