fot. mr-Pyrola_rotundifolia_20050710_07 (550×413) — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.07.2005, Suwalszczyzna
copyright © by Maciej Romański