atlas-roslin.pl

Polypodium interjectum Shivas [🔉 po·li·po·di·um]

paprotka pośrednia, paprotka przejściowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

Gatunek triploidalny 2n=222 z grupy paprotki zwyczajnej (s.l.) (Polypodium vulgare). Ciepłolubny i zasadolubny, o zasięgu subatlantycko-submediterrańskim. Częściej na zachodzi i południu Europy; u nas osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu.

Opis paprotki zwyczajnej w szerokim rozumieniu na stronie paprotka zwyczajna (s.l.) (Polypodium vulgare).Gatunek triploidalny 2n=222 z grupy paprotki zwyczajnej (s.l.) (Polypodium vulgare). Ciepłolubny i zasadolubny, o zasięgu subatlantycko-submediterrańskim. Częściej na zachodzi i południu Europy; u nas osiąga północno-wschodnią granicę zasięgu.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polypodium interjectum (paprotka pośrednia)
Stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich.Stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 20% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.3.esz - Polypodium interjectum (paprotka pośrednia); Lipy
3
leg. Ewa Szczęśniak
/Lipy/ #2

ten gatunek tworzy mieszańca: