atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev

perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty, perz grzebieniasty zgrzebłowaty
Triticum cristatum (L.) Schreb.
Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
12.04.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń XL
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8335
Bylina.

występowanie

Utrzymuje się na kilku stanowiskach w Polsce bez tendencji do rozprzestrzeniania się (1999, 2001).

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140412.30.js - Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty); OB Uniw. Wrocławskiego
140412-30
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1