atlas-roslin.pl

Agropyron cristatum (L.) Gaertn. ssp. pectinatum (M. Bieb.) Tzvelev

perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty, perz grzebieniasty zgrzebłowaty
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. · Triticum cristatum (L.) Schreb. [🔉 tri·ti·kum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
XL
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8335

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Agropyron cristatum ssp. pectinatum (perzyk grzebieniasty zgrzebłowaty)
Bylina utrzymująca się na kilku stanowiskach w Polsce bez tendencji do rozprzestrzeniania się (1999, 2001).
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowo-wschodnia i Azja [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - pojedynczy kłos lub gronokl 8335

wybrane okazy · selected collections

#1 XL
js.140412-30
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.587 [15]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.151 [86.1]
  • Falkowski, M. i inni, 1982 — Trawy polskie. p.77 [5]
  • Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.661+t47a [85.2]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.199 [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji