fot. 020519-1215_1 (741×675) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020519-8
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phleum pratense (tymotka łąkowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski