atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pinus ×rhaetica Brügger ‘Zieleniec WB’ [🔉 p·nus re·ti·ka]

sosna drzewokosa ‘Zieleniec WB’