fot. bl-F309-F1010018 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Nuphar lutea

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rośliny w toni
06.2005, OB PAN · copyright © by Barbara Łotocka