Asparagaceae

szparagowate
Z tej rodziny elementem flory Polski, naturalnym lub trwale zadomowionym są jedynie dwa gatunki z rodzaju pajęcznica (Anthericum) i szparag lekarski (Asparagus officinalis) (często spotykany jako zdziczały z upraw, jest też uprawiany jako warzywo wieloletnie). Pozostałe gatunki występują u nas jako uprawiane rośliny ozdobne.