fot. bl-f227-F1000027 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Juncus bufonius

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
15.06.2003, Warszawa, ekstensywna łąka przy Parku Natolińskim · copyright © by Barbara Łotocka