atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. ‘Saturnus’

krokus złocisty ‘Saturnus’
Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrysanthus Crocus chrys…Crocus chrysanthuskrokus złocisty ‘Advance’ (Crocus chrysanthus ‘Advance’)krokus złocisty ‘Miss Vain’ (Crocus chrysanthus ‘Miss Vain’)
🌸