takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Belamcanda chinensis (L.) DC.

belamkanda chińska
na stronie — wymagania i uprawa · znaleziska