atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Belamcanda chinensis (L.) DC.

belamkanda chińska
Iris domestica (L.) Goldblatt et Mabb.