atlas-roslin.pl

Iridodictyum

irysek

właściwości i zastosowanie

Specyfika wymagań i uprawy samych "irysków" jest opisana na stronie kosaćca żyłkowanego (Iris reticulata).
🌱
Kilka gatunków z Azji Mniejszej i rejonu irańskiego. Nie ma wśród nich gatunków flory Polski. Uprawiane cebulowe byliny ozdobne, z cebulami jednorocznymi, po kwitnieniu tworzy się cebula zastępcza i kilka dodatkowych. Wymagania i cyklu uprawy jest taki jak u tulipanów (Tulipa).

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin