mapa występowania taksonu Hacquetia epipactis
⇒ o mapach występowania, dodawanie stanowisk

Zapis wspólrzędnych ATPOL jest następujący kolumna_literą wiersz_literą - wiersz_cyfrą kolumna_cyfrą np. Hel ma DA-51 (kalkulator ATPOL)

⇒ import rekordów do bazy dodaj

[25] Zając, A., Zając, M. (Eds.) (2001) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.
["Stanowisko Hacquetia epipactis (Apiaceae) w Woli Radziszowskiej na Pogórzu Wielickim" Fragm. Flor. Geobot. Polonica 16(1), 2009.]
[Augustyn Pawlik]