atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Euphorbia humifusa Willd. [🔉 e͡u·for·bi·a *]

wilczomlecz rozesłany, ostromlecz rozesłany
Chamaesyce humifusa (Willd.) Prokh.
Euphorbia Euphorbia Euphorbia EuphorbiaEuphorbiawilczomlecze - miodniki nie rogatewilczomlecz plamisty (Euphorbia maculata)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
28.06.2013, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
cechy diagnostyczne w kluczu:Euphorbia (wilczomlecz)kl 1489

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
Roślina jednoroczna; lokalny kenofit, spotykany najczęściej jako chwast w ogrodach botanicznych, rzadko na innych stanowiskach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1846r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.17.bsw - Euphorbia humifusa (wilczomlecz rozesłany)
17
leg. Barbara Sudnik-Wójcikowska #3