atlas-roslin.pl
klucz główny » system » Tracheophyta » Euphyllophyta » Spermatophyta » Magnoliophyta » klad 11757 » core angiosperms » klad 11759 » klad 11760 » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » klad 11793 » COM » Malpighiales » Salicaceae-Euphorbiaceae » euphorbioids » Euphorbiaceae » Euphorbia »

wilczomlecze - miodniki rogate

Euphorbia Euphorbia Euphorbia EuphorbiaEuphorbia🔑wilczomlecz groszkowy (Euphorbia lathyris)wilczomlecze - miodniki nie rogate
  
↓nie(z) jednoroczne, nasiona nie gładkie
  
    
↓nie(z) torebki oskrzydlone, górne liście łodygowe szerokie
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
Euphorbia peplus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne liście łodygowe, ogonkowe, szeroko odwrotniejajowate do okrągłych, na wierzchołku tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia peplus L. (wilczomlecz ogrodowy)
wystepowanie
ostromlecz ogrodowy · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Ogrody, pola.
    
    
↑nie (z) torebki nieoskrzydlone, górne liście łodygowe węższe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górne liście łodygowe równowąskie, lancetowate do podługowato odwrotniejajowatych.
    
      
↓nie(z) listki okrywy cyjacjum symetryczne
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua (wilczomlecz drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście równowąskie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia exigua L. (wilczomlecz drobny)
wystepowanie
ostromlecz drobny · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Chwast w uprawach, miejsca ruderalne.
      
      
↑nie (z) listki okrywy cyjacjum niesymetryczne, sierpowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Powierzchnia nasion dołkowana.
      
        
↓nie(z) rośliny 10-20 cm, nasiona 4-kanciaste
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
Euphorbia falcata (wilczomlecz sierpowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona spłaszczona-4-kanciaste, poprzecznie prążkowane na krawędziach i dołkowane, 1.5-1.7 (1.8) mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia falcata L. (wilczomlecz sierpowaty)
wystepowanie
ostromlecz sierpowaty · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Chwast upraw, głównie na glebach wapiennych.
        
        
↑nie (z) rośliny 30-40 cm, nasiona z dwoma wyraźnymi krawędziami
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz grecki)
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz grecki)
Euphorbia taurinensis (wilczomlecz grecki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona o dwóch wyraźnych krawędziach przylegających do szwu torebki, w górze zaokrąglone, nieregularnie dołkowane, (1.5) 1.8-2.3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia taurinensis All. (wilczomlecz grecki)
wystepowanie
wilczomlecz turyński · Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
  Bardzo rzadko zawlekany.
        
  
↑nie (z) byliny, nasiona gładkie
  
    
↓nie(z) liście równowąskie, wąskie, do 1.5 (3) mm szerokości
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podsadki żółte, potem czerwieniejące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia cyparissias L. (wilczomlecz sosnka)
wystepowanie
ostromlecz sosnka · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Suche murawy, tereny ruderalne, skraje borów i zarośli.
    
    
↑nie (z) liście szersze, ±lancetowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Podsadki zielone do żółtozielonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
    
      
↓nie(z) liście w dole najszersze, siedzące z szeroką nasadą, całobrzegie
      
        
↓nie(z) łodygi grube, liście błyszczące, szerokie
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
Euphorbia lucida (wilczomlecz błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście dość grube, z wierzchu ±błyszczące, zwykle 10-17 (35) mm szerokości i 5-15 cm długości, 4-8× dłuższe niż szersze, siedzące, w nasadzie do 16 mm, nieco ponad nasadą najszersze; nerwy boczne odchodzą od nerwu głównego pod niemal prostym kątem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia lucida Waldst. et Kit. (wilczomlecz błyszczący)
wystepowanie
ostromlecz błyszczący · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wilgotne łąki, głównie dolinach rzek.
        
        
↑nie (z) łodygi cienkie, liście matowe, wąskie
Euphorbia virgata
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z wierzchu matowe lub jedynie słabo połyskujące, zwykle 3-4 mm szerokości; ostre lub zaostrzone; nerwy boczne odchodzą pod ostrym kątem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Euphorbia virgata Waldst. et Kit. (wilczomlecz rózgowaty)
wystepowanie
ostromlecz rózgowaty · syn. Euphorbia esula L. ssp. tomassiniana (Bertol.) Nyman · Euphorbia tomassiniana Bertol. · Euphorbia virgultosa Klokov · Euphorbia waldsteinii (Soják) A.R. Sm. · Tithymalus tomassinianus (Bertol.) Soják · Takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit.[491]
  Zbocza, przydroża, tereny ruderalne.
        
          
Euphorbia ×pseudovirgata
Euphorbia ×pseudovirgata
Euphorbia ×pseudovirgata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wykazuje duże podobieństwo do wilczomlecza rózgowatego (Euphorbia virgata), z tym że zwłaszcza w dole łodygi ma liście wykazujące wpływ wilczomlecza lancetowatego (Euphorbia esula), są one szersze niż u wilczomlecza rózgowatego (Euphorbia virgata) i przeważnie mają 4-5 mm szerokości, równowąskoeliptyczne lub na równowąskoodwrotnielancetowate tj. najszersze w górnej części; ich nasada jest przeważnie klinowato zwężona. [86.9][9]
Euphorbia ×pseudovirgata (Schur) Soó
syn. Euphorbia esula × virgata · Euphorbia esula × virgata · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
          
      
↑nie (z) liście zwykle powyżej połowy najszersze
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
Euphorbia esula (wilczomlecz lancetowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan z 8-17 ramionami; gałązek drugiego rzędu 8-20.
Euphorbia esula L. (wilczomlecz lancetowaty)
wystepowanie
ostromlecz lancetowaty · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Murawy, łąki, przydroża, tereny ruderalne, pola.
      
        
Euphorbia ×pseudoesula Schur
syn. Euphorbia esula × cyparissias · Euphorbia cyparissias × esula · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście).[491]
  Mieszaniec z wilczomleczem sosnką (Euphorbia cyparissias). Wygląd to pełne spektrum pomiędzy gatunkami rodzicielskimi. Daje się oznaczyć w terenie, pod warunkiem stwierdzenia w pobliżu także gatunków rodzicielskich.
        
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony