fot. dt-Diphasiastrum_zeilleri_13.08.2011_2_v3 (884×639) — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.08.2011, Jaworzynka Gorcowska, Gorce
copyright © by Dariusz Tlałka