fot. bg-200804-Corydalis_pumila1 (787×536) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Corydalis pumila (kokorycz drobna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.04.2008, Wilcza k. Jarocina
copyright © by Błażej Gierczyk