fot. bl-f234-F10000361 (383×560) — copyright © by Barbara Łotocka
młode strąki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Astragalus cicer

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka