atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Astragalus monspessulanus L.

Astragalus Astragalus Astragalus Astrag…Astragalustraganek zwisłokwiatowy (Astragalus penduliflorus)traganek błoniasty (Astragalus mongholicus)
🌸🌱