fot. bl-f230-F1000030 (669×480) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiat z boku
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Astragalus cicer (traganek pęcherzykowaty)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.06.2003
copyright © by Barbara Łotocka