⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: bobowate zielne o liściach nieparzysto-pierzastozłożonych]
  
dolne liście niepodzielone (↓nie)
Coronilla scorpioides (cieciorka skorpionowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
  Przejściowo zawlekana na szlakach kolejowych.
  
  
wszystkie liście nieparzystopierzastozłożone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
  
    
kwiaty pstre, różowobiałe (↓nie)
Coronilla varia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Liście z 6-12 parami listków.
Coronilla varia (cieciorka pstra)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W miejscach nasłonecznionych, suchych, tereny trawiaste, pobocza, nasypy, tereny ruderalne, rzadkie zakrzaczenia i prześwietlone lasy, na glebach różnego rodzaju.
    
    
kwiaty żółte (↑nie)
Coronilla vaginalis
XL
Coronilla vaginalis
XL
Coronilla vaginalis
XL
· ta cecha di ...
· Liście z (1)2-7 parami listków.
Coronilla vaginalis
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002
  Bylina górska, której zasadniczy obszar występowania to Alpy. Rośnie w murawach naskalnych i reliktowych laskach sosnowych, w miejscach ciepłych, trawiastych i kamienistych, na podłożu węglanowym. W Polsce znaleziono jedno stanowisko w Tatrach, liczące trzy osobniki.