(związek) All.Atropion belladonnae Br.-Bl. 1930 em. Oberd. 1957

zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych
Fragarion vescae R.Tx. 1950

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Atropion belladonnae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Atropion belladonnae

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Atropion belladonnae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Atropion belladonnae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Atropion belladonnae

  Ass.Atropetum belladonnae
  
  Ass.Arctietum nemorosi (zespół łopianu gajowego)