atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii (Hueck 1931) R.Tx. 1950

zespół starca i wierzbówki kiprzycy
Epilobio-Senecionetum silvatici R. Tx. 1937 em. 1950
Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii
01.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski
Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Senecioni sylvatici-Epilobietum angustifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.