(zespół) Ass.Epilobio-Salicetum capreae Oberd. 1957

zespół wierzbówki i wierzby iwy

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Epilobio-Salicetum capreae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Epilobio-Salicetum capreae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Epilobio-Salicetum capreae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Epilobio-Salicetum capreae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.