(związek) All.Epilobion angustifolii (Rübel 1933) Soó 1933

zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Epilobion angustifolii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Epilobion angustifolii

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Epilobion angustifolii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Epilobion angustifolii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Atropetalia (zbiorowiska porębowe) ⇒ ChCl.